Alltid fraktfritt - Gratis vävprov
Kontakta oss på 0523-126 30
Handla markiser på nätet

Allmänna köpvillkor

Var noga med att läsa igenom våra beställnings och leveransvillkor nedan innan ni gör er beställning. Skulle något vara oklart är ni välkomna att kontakta oss via e-post på info@webbmarkis.se eller per telefon 0523-126 30.

När du har gjort din beställning så skickas en orderbekräftelse till vald e-postadress. Ett avtal om köp ingås när Webbmarkis AB har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse. Vid fakturabetalning är köpet inte fullbordat förrän en kreditupplysning är gjord och godkänd av Webbmarkis AB.

Reklamation
Webbmarkis AB lämnar inga särskilda garantier. Som konsument har du i enlighet med konsumentlagstiftningen rätt att reklamera en felaktig vara. Om du upptäcker ett fel måste du meddela Webbmarkis AB om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Om köparen inte reklamerar inom tre år från tidpunkten då köparen tog emot varan, förlorar köparen rätten att åberopa felet.

Webbmarkis AB tillämpar konsumentlagstiftningen och vill i första hand lösa eventuella reklamationer genom kontakt med kunden. Utredning vid reklamation sker vanligtvis och inledningsvis genom fotografier på varan. Reklamation kan ske till reklamation@webbmarkis.se eller per post till Datavägen 5, 453 38 Lysekil.

Vid oenighet i ett reklamationsärende kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för en prövning utanför domstol, www.arn.se eller ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN är opartiska och har som uppgift att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Webbmarkis.se medverkar vid en sådan prövning och följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.


Ingen ångerrätt
Eftersom våra varor är måttbeställda enligt varje kunds anvisningar lämnar vi ingen ångerrätt för köpet i enlighet med 2 kap 11 § punkt 3, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


Avbeställningsavgift
Om du avbeställer köpet innan varan levererats förbehåller sig Webbmarkis AB rätten till en avbeställningsavgift motsvarande 40% av ordervärdet.


Leveransvillkor
Markiserna levereras fraktfritt till kundens adress i gatuplan med bilfrakt. Markiserna levereras efter godkänd beställning. Leverans sker normalt 10-15 dagar efter orderbekräftelse.

Transportören kontaktar dig innan leveransen varför det är viktigt att du lämnar ett telefonnummer där du lätt kan nås. Vid eventuell adressändring tillkommer en avgift på 500 kronor.

Vid eventuellt leveranshinder debiteras dessa extrakostnader.

Fraktskador
Eventuella fraktskador ska anmälas direkt till chauffören som kommer att göra en anteckning om detta innan du kvitterar godset. Därefter meddelar du Webbmarkis AB som gör anmälan till fraktbolaget. Skicka meddelandet till reklamation@webbmarkis.se.


Kreditupplysning
Om du väljer att betala mot faktura förbehåller sig Webbmarkis AB rätten att göra en kreditupplysning på dig som kund innan köpet genomförs.


Betalningsvillkor
Du väljer mellan att betala med Visa/Mastercard eller genom utställd faktura efter leveransen. Betalningsfrist för faktura är 10 dagar. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad samt påminnelseavgift om 60 kr.


Tvist
Tvister ska avgöras av allmän domstol i Sverige och svensk lag ska tillämpas.

Allmänna köpvillkor